Emir Varlık Yönetim Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10.03.2017 tarih ve 7265 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Varlık Yönetim Şirketlerinin faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Bankalar Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte ve denetlenmektedir.

Şirket kurucuları finans piyasalarında üst düzey görevlerde çalışmış deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Şirketimizin faaliyetleri , Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklıklarının satın alınması,satın alınan varlıkların yeniden yapılandırılması sonucu borçlu tarafa uygun koşullar yaratılması, borçlu tarafın kayıtlı ekonomiye tekrar kazandırılması ve varlık üzerindeki sorunların ortadan kaldırılmasıdır. Ayrıca mali kuruluşların alacakları ve diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verilmektedir.

: Özbey Ergün
: +90 (212) 438 12 38
: +90 (212) 438 25 52
: info@emirvarlik.com